T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Akademik Dürüstlük Politikası

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

Vefa Lisesi, öğrencilerinin akademik dürüstlüğün anlamını öğrenmiş ve çalışma alışkanlıkları ile ilgili uygun standart ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmiş halde mezun olmasını hedeflemektedir. Kariyerleri boyunca yapacakları çalışmalarda kendilerinden hem araştırma hem de hazırlama safhalarında güvenilir prosedürlerini izlemeleri beklenmektedir.

Vefa Lisesi´nde öğretmenler derslerinde akademik dürüstlüğün anlamı, içeriği ve kurallarını öğrencilere öğretmekte ve kütüphane görevlileri de öğretmenlerle eş güdümlü olarak öğrencileri araştırma aşamasından sonra nasıl özgün çalışmalar ortaya çıkarabilecekleri ve değerlendirme aşamasının dürüstlük ilkesine bağlı kalınarak nasıl sürdürülebileceği konusunda bilgilendirmektedir.

Akademik Dürüstlük Politikası´na göre personelin ve öğretmenlerin rol ve sorumlulukları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  • Personelin Akademik Dürüstlük Politikasının içeriğini kavramış ve düzenlemeleri öğrenmiş olması gerekir.
  • Öğretmenler Akademik Dürüstlük kurallarını çalışmalarında uygular ve hem yazılı hem de sözlü olarak yapılan sunumların özgün olmasının önemini vurgular.
  • Orijinal kaynaklar kullanırlar ve çalışmalarında doğru alıntılama ve bibliyografya kullanımı vurgulanır.
  • Kütüphane görevlileri Akademik Dürüstlük kurallarına uygun çalışmalar hazırlama yöntemleri ile ilgili soruları cevaplamaya hazırdır.

Öğrencilerden orijinal bir çalışmayı sunarken doğru yöntemleri uygulama sorumluluğunu almaları ve bibliyografya ve alıntıların doğru kullanımı ile başka düşünceleri nasıl yansıtacaklarını bilmeleri beklenir.

Öğrencilerin sorumlulukları aşağıdaki şekilde listelenebilir;

  • Akademik Dürüstlük kurallarını izlemeleri ve Akademik Dürüstlük Politikasında tanımlandığı şekilde gerekli alıntıları vermek,
  • Verilen her görevin sorumluluğunu almak ve Akademik Dürüstlük konusunda bir ihmal gördüklerinde başkalarını da uyarmak
  • Orijinalliğine büyük hassasiyet gösterdikleri çalışmalarında objektif olmak ve zaman çizelgelerine riayet etmek

Ayrıca anne-babalar ve öğrencilerin yasal vasileri, Akademik Dürüstlük ile ilgili kural ve düzenlemelerle ilgili her toplantıda bilgilendirildikleri ve öğrencilere örnek kişiler olarak kendilerinden orijinal çalışma hazırlama metotlarını vurgulamaları istendiği için, okulun Akademik Dürüstlük Politikası hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir.

 

Akademik Dürüstlüğe Uymama ile İlgili Koşullar

İNTİHAL: Başka kişilerin çalışmalarını, fotoğraflarını veya çalışmalarının görüntülerini almak ve uygun alıntılama veya bibliyografya belirtmeksizin özgünmüş gibi kullanmak.

KOPYA: Bir sınav veya çalışma esnasında başka bir kişinin kağıdı veya sunumundaki bilgiyi kullanmak.

UYDURMAK / DEĞİŞTİRMEK: Herhangi bir düşünce, rakam veya istatistiki veriyi değiştirmek veya uydurmak ve bunları bir çalışmada kullanmak

KOPYALAMAK: Tek bir çalışmayı farklı alan ve değerlendirme metotları için sunmak.

 

Herhangi bir bilgiyi kopyalama veya yazılı bir çalışmada hile yapma gibi olası durumlarda aşağıdaki adımlar uygulanabilir;

  • Öğrenci eğitmeni tarafından uyarılır ve çalışması detaylı olarak kontrol edilir. Çalışmalarını akademik dürüstlük standartlarına uygun olarak üretmeleri beklenmektedir ve durum raporu IB koordinatörüne verilir.
  • Durumla ilgili yaptıkları açıklamaya uygun olarak, çalışmayı yeniden yapmak veya notunu düşürmek gibi yaptırımlardan biri uygulanır.

Sınav esnasında kopya çekilmesi veya sınava ders notu veya materyali sokulması durumunda;

  • Öğrenci uyarılır ve disiplin kurulu durum ile ilgili değerlendirmesi ve öğrencinin açıklamasına dayanarak bir karara varır.

Yazılı ödevler ve bitirme tezinde olabilecek muhtemel akademik dürüstlüğe uymama vakalarına karşı çalışmalar çok dikkatli bir şekilde incelenir ve adayların çalışmalarının özgünlüğünü kontrol etmek için Turnitin gibi programlar kullanılabilir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.07.2018 - Güncelleme: 20.10.2018 20:15 - Görüntülenme: 111
  Beğen | 0  kişi beğendi