T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Dil Politikası

Dil Politikası

A) Amaç:

Bir okulun dil politikası eğitim strateji ve standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Dil yazılı veya sözlü olarak fikirlerin ve bilginin aktarılmasını mümkün kılan şey olduğu için, program ve prensiplerin uygulanması ile ilgili tartışılması gereken en önemli noktalardan biridir. Vefa Lisesi Türkiye´de anadilde eğitim yapan ilk sivil okuldur ve genç nesilleri en az iki dil öğrenmiş şekilde eğitmeyi hedeflemektedir. Okulun bu misyonu ışığında, bu dil politikası iletişim alanındaki hedef ve standartlarımızın ifadesidir.

B) Vefa Lisesi’nin Dil Politikası

Vefa Lisesi´nin okul tarihi belgesinde de ifade edildiği gibi, biz modern dünyayla etkili iletişim kurabilmek için en az iki yabancı dil bilen öğrenciler yetiştirmeyi ve ana dillerini hem günlük işlerinde, hem de gelecekteki çalışmalarında akademik bir düzeyde kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Çok dillilik uluslararası bilince sahip olmanın olmazsa olmaz bir ögesi olduğu için, Vefa Lisesi´nde öğrencilerin, ilgili ve düşünceli kişiler olarak nasıl iletişim kuracakları, hem okul içi hem okul dışı faaliyetlerde ana dillerine ek olarak en az bir yabancı dili kullanmalarına dikkat çekilerek vurgulanmaktadır.

C) Dil Uygulamaları ve Okululun Profili

Vefa Lisesi, yoğun bir İngilizce programının uygulandığı hazırlık sınıflarına sahip olan İstanbul´daki yedi liseden biridir. Kültürler arası iletişimin önemli bir aracı olarak, İngilizce´ye ek olarak, haftada 5 saat Almanca veya Fransızca gibi ikinci bir yabancı dilin olması da önemli bir gerekliliktir.

Ana dil dersleri, bu dillerle ve (ana dilde, yani Türkçe olarak işlendikleri için) fen ve sosyal bilimler dersleri ile uyumlu olacak şekilde işlemektedir.

C1) Dil A - Ana Dil

Türkiye´deki ana dilde eğitim veren ilk sivil lise olarak, Vefa Lisesi öğrencilerinin, değişik ders içeriklerini şiir veya roman gibi farklı edebi formlarda keşfedebildikleri bir bütün olarak tasarlanmış bir Türkçe müfredatları vardır. Hazırlık sınıflarında 6 saatlik Türkçe dersinde hem nazım, hem nesir türündeki çalışmalar işlenmekte; öğrencilerin dengeli ve bilgili yazarlar olabilmeleri için başka dillerden çevrilmiş edebi metinler de incelenmektedir.

Diploma Programı sınıflarında haftada 5 saat Türkçe ve Dil A Yüksek Seviye Edebiyat dersi yapılacak; bir edebi eserin analiz ve sentezinin nasıl yapılması gerektiği de bu yüksek düzey derste öğretilecek disiplinlerden biri olacaktır. Açık fikirli bireyler olarak öğrencilerin, objektif olarak analiz edecekleri çeşitli edebi eserleri okuyup kavramaları teşvik edilmektedir. Denemeler yazmak ve görüşlerini yansıtan sunumlar hazırlamak, çeşitli edebi türleri inceledikten sonra yapılacak olan derslerin ana ögelerinden birkaçıdır.

C2) Ders İşleniş Dili Olarak İngilizce:

Hazırlık sınıfında haftada 20 saat İngilizce gördükleri için, öğrenciler yeni öğrendikleri kavramları uygulayacakları ve grup ve eşli çalışmalarla uluslararası bilinç kazanımlarını sergileyecekleri çeşitli ifade şekilleriyle daha önce karşılaşmış olmanın avantajına sahip olurlar. Yapı bilgisi ve dil bilgisine ek olarak, müfredat dışı ekstra çalışmalarla, dört temel dil becerilerini (olduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma) geliştirirler.

9. sınıfta haftada 6 saat derste, gerekli dil becerilerini ve uluslararası konularda hem kişisel görüşlerini hem de küresel görüşleri sunmak için eşli çalışmalara dahil olmak gibi çeşitli uygulamaları pekiştirmeye devam ederler. IB Diploma Programı sınıfında öğrenciler, sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarla, yansıtıcılık ve açık fikirlilik gibi IB Öğrenen Profili özelliklerinin vurguladığı 5 saat İngilizce B (yüksek seviye) dersi alırlar.

C3) İkinci Yabancı Dil Olarak Fransızca / Almanca:

İki yabancı dil bilmek, okul vizyonumuzun ana ögelerinden biridir ve bu öğe etkisini öğrencilerin hafta 4 saat Almanca veya Fransızca gördüğü hazırlık sınıflarında göstermektedir. PASCH üyesi bir okul olduğumuz için, öğrencilerimizin Almancada hem yazılı hem sözlü olarak letişim kurabilmeleri beklenmektedir. Ayrıca, gerekli becerilerin çok yönlü etkinliklerle etkili bir şekilde ortaya konabileceği bir alternatif olarak Fransızca da seçilebilir.

 

Bütün dil derslerinde, rol yapma, resim tarif etme, eğitici oyunlar, münazara yarışmaları gibi çok sayıda teknik ve metot uygulanmaktadır. Okulumuzda Dil A (Türkçe) Yüksek Seviye Edebiyat ve Dil B (İngilizce) Yüksek Seviye dersleri, Grup 1 ve Grup 2 dersleri olarak okutulacaktır. Daha fazla öğrenme merakımızı artırmak adına, ana dile ek olarak bir yabancı dil öğrenmenin vazgeçilmez konumunu biliyoruz ve tüm ders plan ve programlarında, dilin öğrenilip konuşulması, kavramının algılanması ve yorumlanmasını vurguluyoruz.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.07.2018 - Güncelleme: 20.10.2018 20:15 - Görüntülenme: 137
  Beğen | 0  kişi beğendi