T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİLİK SINAVI

T.C.

FATİH KAYMAKAMLIĞI

VEFA LİSESİ

HAZIRLIK SINIFI YETERLİLİK SINAVINDA BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR VE DERS BAZINDA ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLACAĞI KONU BAŞLIKLARI

 

YETERLİLİK SINAVI MEVZUATI BİLGİLENDİRME:

Sayın Veli,

7 Eylül 2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesine göre;

 

Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş

MADDE 60- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.

(2)     Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde kayıtları yapılır.

(3)    Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine  yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

 

Sınavın uygulama programı aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Dersin Adı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

İngilizce

05 Ekim 2018 Cuma

09:00

Türkçe

05 Ekim 2018 Cuma

13:00

 

o    İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı, öğrencilerimizin 9. sınıf İngilizce dersinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmektir. Bu dil becerileri okuma, yazma, konuşma ve dinlediğini anlama şeklinde dört ana başlıkta toplanmaktadır.

o    Bu amaç doğrultusunda, yazılı sınav, okuma ve yazma becerilerini, sözlü sınav ise dinlediğini anlama ve konuşma becerilerini ölçecektir. Yazılı sınavda öğrencinin dili doğru olarak kullanabilme yeteneği ve kelime hazinesi, sorulara verilen cevaplar yazma bölümü içinde değerlendirilecektir.

o    Sözlü sınavda öğrencinin konuşma becerisi, akıcılık, dilbilgisi kurallarına uygunluk, kelime hazinesi ve telaffuzu göz önünde tutularak değerlendirilecektir.

o    Türkçe sınavı ise yazılı olarak uygulanacaktır. Bu sınavın temel amacı öğrencilerimizin okuma- anlama, dil bilgisi ve yazılı anlatım alanlarındaki becerilerini ölçmektir.

o    7 Eylül 2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 60. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden,

-  Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için, İngilizce Yazılı ve Sözlü Sınavlar Ortalamasının en az "70", Türkçe Yazılı sınav notunun da "70" olması gerekmektedir.

-  Veli; öğrencisinin yeterlilik sınavına katılması için Yeterlilik sınavının yapılacağı günden 5 gün öncesine kadar, okulumuza dilekçe ile başvuracaktır (Son başvuru tarihi 1 Ekim 2018 Pazartesi).

-  Sınav sonuçları 08 Ekim 2018 Pazartesi günü okul panolarında ilan edilecektir.

-  Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı bir kez yapılacaktır ve tekrarı olmayacaktır.

-  Sınavda başarılı olan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklandığı gün itibariyle 9. sınıfa yerleştirilirler.


Ders bazında öğrencilerin sorumlu olacağı konu başlıkları için tıklayınız!

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin tam metni için tıklayınız!

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.09.2018 - Güncelleme: 25.09.2018 21:37 - Görüntülenme: 2631
  Beğen | 3  kişi beğendi