T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

IB Diploma Programı İçeriği

IB DİPLOMA PROGRAMI İÇERİĞİ

Uluslararsı Bakalorya Diploma Programı öğrencileri, aşağıdaki modelde belirtilen 6 farklı gruptan ders alırlar. Bu derslerin üçü High Level (Yüksek Seviye-240 saat), üçü de Standard Level (Standart Seviye-150 saat) olacaktır. Bu derslerin yanı sıra öğrencilerin TOK (Bilgi Kuramı), Extended Essay (Bitirme Tezi) ve CAS (Yaratıcılık, Aktivite ve Toplum Hizmeti) çalışmalarını iki yıl içinde ve gerekli şartlarda tamamlamaları IB Diploması için zorunlu şartlardır.

 

www.ibo.org

1. Grup Dersleri-Dil ve Edebiyat Çalışmaları

Bu grup dersler dil ve edebiyat çalışmalarını içerir,

 • Language A Literature-Dil A Edebiyat dersi,
 • Language A Language and Literature-Dil A Dil ve Edebiyat dersi
 • Literature and Performance-Edebiyat ve Performans dersi

Okulumuzda Language A Literature-Dil A Edebiyat dersi High Level( Yüksek Seviye) olarak yapılacaktır. Derste daha önceden komisyon tarafından seçilerek belirlenmiş Türk ve Dünya Edebiyatı ndan anadilde yazılmış ve/veya çevirilmiş eserler üzerinde çalışılır.IB sınavlarına girmeden önce yazılı kompozisyon ve bireysel sunumların tamamlanması gerekir.

 

2. Grup Dersleri-Dil Kazanımı

Bu grup dersler aşağıdaki başlıklardan oluşur;

 • Language B-Dil B,
 • Language AB Initio-Sıfırdan Dil Öğretimi,
 • Classical Languages- Klasik Diller,

Okulumuzda Language B -Dil B dersi verilecektir. Bu derste daha önce kazanılmış dil becerilerinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Hedef dilde yazılmış orijinal eserler ve metinler üzerinde çalışılır ve öğrencinin okuduğunu anlama çalışmalarının ardından yorum yapabilmesi ve kendi yazılı/sözlü eserlerini oluşturabilmesi hedeflenir. Program süreci dahilinde hem yazılı hem de sözlü ödevlerin tamamlanması diploma için zorunlu bir koşuldur.

 

3.Grup Dersleri-Bireyler ve Toplumlar

Bu grup dersleri aşağıdaki gibidir,

 • Business Management-İşletme ve Yönetim,
 • Economics-Ekonomi,
 • Geography-Coğrafya,
 • History-Tarih,
 • Information Technology in a Global Society-Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi,
 • Philosophy-Felsefe,
 • Psychology-Psikoloji,
 • Social and Cultural Anthropology-Sosyal ve Kültürel Antropoloji,
 • World Religions-Dünya Dinleri,
 • Environmental Systems and Societies-Çevre Sistemleri ve Toplumlar,

Bu grupta öğrencilerimiz okul temelli bir ders olan TITC-Turkey in the Twentieth Century-( 20.Y.Y da Türkiye) dersini standart seviyede alırlar. Bu derste, Avrupa ve dünyadaki gelişmelerden etkilenen 20. Yüzyıl Türkiye´sinin yaşadığı değişimleri, Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji temeli üzerinden incelenir. Öğrencilerin iki yıl içinde hem bireysel hem de grup çalışmaları/sunumları yapması ve sınavlardan önce gerekli ödevleri tamamlaması gerekmektedir.

 

4.Grup Dersleri-Fen Bilimleri

4. Grup dersleri aşağıda verilmiştir.

 • Biology-Biyoloji
 • Computer Science-Bilgisayar Bilimi
 • Chemistry-Kimya
 • Physics-Fizik
 • Design Technology-Tasarım Teknolojisi
 • Sports,Exercise and Health Science-Spor,egzersiz ve Sağlık Bilimleri

Okulumuzda bu gruptan Fizik ve Biyoloji dersleri verilecektir.Öğrencilerimiz iki yıl içinde gerekli laboratuvar çalışmalarını ve deneylerini bitirip IB sınavını alırlar.Bilimsel raporlama ve ortak grup uygulamaları ders içeriğini yorumlamalarını ve bilgi temelli soruları cevaplamalarını sağlar.

 

5.Grup Dersleri-Matematik

5. Grup dersleri şu şekilde listelenir,

 • Mathematical Studies SL-Matematik Çalışmaları Standart Seviye
 • Mathematics
 • Further Mathematics HL-İleri Matematik Yüksek Seviye

Okulumuzdaki Matematik dersinde öğrenciler iki yıllık süreçte sınava hazırlık için gerekli bilişsel düzeye ulaşmak için öngörülen konular üzerinde çalışıp yorum yapmayı ve inceleme & modelleme kısımlarını içeren portfolyo hazırlamayı öğreneceklerdir. Hem üniversite sınavında hem de IB sınavlarında başarılı olmak için 10. ve 11. sınıfta işlenecek matematik dersleri zengin bir içeriğe sahiptir ve üniversite eğitimi sırasında alınacak matematik dersinde de bu zengin içeriğin olumlu etkisi görülecektir.

 

6.Grup Dersleri-Sanat

6.Grup dersleri aşağıdaki seçeneklerden oluşur,

 • Dance-Dans
 • Music-Müzik
 • Film
 • Theatre-Tiyatro
 • Visual Arts-Görsel Sanatlar

Bu grupta belirtilen derslerden biri ya da 2., 3. veya 4. gruptan herhangi biri seçilebilir. Öğrencilerimiz 6. gruptan Görsel Sanatlar ya da 4. gruptan Kimya dersini tercih edip gerekli çalışmalarını tamamladığında IB sınavlarına girerek diploma şansını yakalayabilir.

 

EXTENDED ESSAY-BİTİRME TEZİ (UZUN DENEME)

IB Diploma Programı öğrencileri mezun olabilmek için yukarıda belirtilen herhangi bir ders içeriğiyle bağlantılı 4.000 kelimelik bir tez çalışması yapmalıdır.Bu deneme öğrencinin bağımsız fakat bir danışman öğretmen gözetiminde hazırlanır ve iki yıllık sürecin sonunda tamamlanması gerekir. Diğer tüm ders çalışmalarında olduğu gibi öğrenci,bitirme tezi hazırlık aşamalarında gerekli tüm kuralları yerine getirmeli ve uygun şekilde sunmalıdır.

TOK-BİLGİ KURAMI (TEORİSİ)

Eleştirel düşünme ve sorgulama dersi olan TOK, iki yıl süren IB Diploma Programı nın ana unsurlarından biridir ve bilimin doğasını anlamaya odaklanır. Bu ders ile bitirme tezi ortak bir baremde hesaplanır ve öğrenciler her yıl belirlenen konular üzerinden 1600 kelimeden az olmayacak bir makale yazmakla ve sunum yapmakla yükümlüdür.

CAS-YARATICILIK, AKTİVİTE, TOPLUM HİZMETİ

Yaratıcı düşünmeyi davranış haline getirme, sağlıklı bir hayat tarzı için fiziksel aktivitelerde bulunma ve farklı bir öğrenme şekli olan topluma katkı sağlama çalışmaları CAS etkinliklerini oluşturur. Zamanlama dengeli bir şekilde planlanmalı ve CAS yükümlülükleri uygun şekilde yerine getirilmelidir.

IB Diploması, Extended Essay, TOK ve CAS öğeleri tamamlanmadan alınamaz.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.04.2018 - Güncelleme: 20.10.2018 20:18 - Görüntülenme: 792
  Beğen | 3  kişi beğendi