T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Öğrenci Kabul Politikası

Öğrenci Kabul Politikası

Vefa Lisesi, öğrencilerini ortaöğretim giriş sınavı ile seçen bir devlet okuludur. Okulumuzda IB Diploma Programının 10.ve 11. Sınıflarda uygulanması planlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfına başladıklarında IB Programı hakkında bilgilendirilirler ve dönem içinde yapılan toplantılar dâhilinde, hem veliler hem de öğrenciler, programın içeriği ve kuralları hakkında bilgi sahibi olurlar.

IB Öğrenen Profili ve Felsefesi hakkında detayların aktarılması için 9. sınıfta toplantılar organize edilir. Programa dâhil olmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir,

Öğrencinin ağırlıklı not ortalaması komisyon tarafından belirlenen ölçekte olmalıdır. Özellikle Language A Literature, Türkçe/Edebiyat, İngilizce, Matematik ve Fen dersleri incelenir ve herhangi bir dersin notunun 70 den düşük olduğu durumda, öğrencinin başvurusu önceki çalışmaları göz önüne alınarak tekrar değerlendirilir. Okul transkriptleri ve karneleri de incelemeye alınır. Bu belgelere ek olarak her bir öğreniciden İngilizce bir yazı/değerlendirme yazması istenir.

Vefa Lisesi öğrencilerini tüm Türkiye de gerçekleşen ortak bir sınavla alır ve ilk yıl olan hazırlık sınıfında 20 saat İngilizce dersi vardır. Hazırlık ve 9.sınıftaki İngilizce derslerine ek olarak İngilizce konuşulmasını desteklemek için Münazara ya da konuşma kulübü gibi etkinlikler düzenlenir. IB Programına kayıt için ilk iki yılın İngilizce notlarının 70 bareminin üzerinde olması gerekmektedir. Okul transkriptinde İngilizce notu 70 in altında olan öğrenci için kayıt kabul komitesi öğrencinin İngilizce seviyesini gösteren bir yazı yazmasını veya bireysel görüşmeyi talep edebilir. Son karar yine kayıt kabul komitesinindir.

Her ders için öğretmen görüşü değerlendirilir. Her bir aday için bölüm başkanlarının önerileri göz önüne alınır. Başvuran başka bir okuldan nakil geliyorsa, önceki karneleri / notları kontrol edilir ve öğrenci ve ebeveynleriyle okul politikaları detaylarıyla görüşülür.

Başvuran öğrencinin programdaki dersler ve Bitirme Tezi (Extended Essay), CAS ve TOK gibi temel unsurlar hakkındaki bilgisini görmek için bireysel görüşmeler yapılır.

Özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler, durumlarını gösteren belgelerin ebeveynler tarafından tesliminin ardından kayıt kabul sürecine dâhil edilir. IB süreci hakkında bilgi vermek ve öğrencinin durumu hakkında bilgi almak için IB Koordinatörü ve Okul danışmanıyla bireysel görüşmeler yapılır.

Kabul sürecinde öğrencilerin disiplin durumları da görüşülür. Okul yönetimi, IB Koordinatörü ve danışman öğretmen daha önce disiplin cezası almış öğrencinin durumunu görüşür ve öğrencinin programa kabul edilip edilmediği dönem bitmeden önce öğrenciye ve veliye bildirilir.

Program ücreti veli tarafından ödenmelidir. Ücret ve ödeme şekli Nisan ayında duyurulacaktır ve veliler kabul süreci başlamadan bilgilendirilecektir.

Her yıl 15 Nisandan sonra okul kabul komisyonunun toplantılarının ardından okul internet sitesinde ve okul bünyesinde IB başvuruları hakkında duyurular ile IB başvuru süreci başlar.

Kayıt Kabul sürecinde,

  • Abidin Başarslan - Okul Müdürü
  • Banu Kayacan - Müdür Baş Yardımcısı,
  • Evrim Güleç Akova - IB Diploma Programı Koordinatörü
  • Bölüm Başkanları,
  • Okul rehber öğretmeni / danışmanı

bir komisyon olarak çalışır.

Not ortalamaları ve öğretmen görüşleri değerlendirilir ve her bir öğrenci ve öğrenci velisi ile bireysel görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde IB Öğrenen Profili ve bir IB öğrencisinin sorumlulukları ele alınır. Öğrenci evrakları komisyon tarafından gözden geçirilir ve adaylar Mayıs ayının ikinci haftasında duyurulur.

Programa başlamadan,

  • Akademik Dürüstlük Poltikası,
  • Özel Eğitim/Dahil Etme Politikası,
  • Dil Politikası
  • Değerlendirme Politikası,

detaylarıyla aktarılır ve dönem içinde öğrenci profili ile beraber tekrar vurgulanır.

Vefa Lisesi kayıt kabul politikası, okulumuzun Diploma Programı uygulama sürecini şekillendiren politikalardan biridir ve tüm bilgilendirme ve kurallar okul komitemiz tarafından her yıl gözden geçirilir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.07.2018 - Güncelleme: 20.10.2018 20:16 - Görüntülenme: 1287
  Beğen | 5  kişi beğendi