T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Vefa Kuruluşları

Vefa Lisesi camiası, okul dışında Okul Aile Birliği, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefalılar Derneği, Vefa Divan Kurulu, Vefa Spor Kulübü gibi kuruluşların da yer aldığı büyük bir topluluktur.

VEFA LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

Vefa Lisesi velilerince kurulan Okul Aile Birliği'nin amacı: "okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliği sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları karşılamak ve okula maddi katkı sağlamaktır."

VEFALILAR DERNEĞİ

Vefa Lisesi mezunları, öğretmenleri ve mensupları tarafından kurulan ilk dernek, 21 Temmuz 1947 yılında faaliyete geçen Vefa'dan Yetişenler Derneği'dir.

Başlangıçta başarılı hizmetler veren Vefa'dan Yetişenler Derneği'nin zaman içerisinde fonksiyonunu yitirmesi üzerine, bir devamı olarak 27.12.1973 tarihinde Vefalılar Derneği kurulmuştur.

VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI

Vefa camiasının 1974 yılından itibaren kurmayı arzuladığı Vefa Vakfı, ancak 1989 yılında kurulabilmiş ve Vakıf Senedi 8 Eylül 1990 tarihli ve 20629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Vefa Vakfı'nın amacı, Vakıf Senedi'nin 3. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, vakfın amacı özetle şöyledir:

"Vefa Lisesi'nin devamlı gelişmesiyle, mezun ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır."

VEFA SPOR KULÜBÜ

Vefa kuruluşlarından biri de, Vefa Spor Kulübü'dür. 1908′de kurulan Kulüp, Türkiye'nin kurulan dördüncü kulübüdür. Vefa Lisesi gençliğini spora yönlendirmek, böylece bedenen ve ahlaken sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan Vefa Spor Kulübünün tarihçesini, Kulübün 1 numaralı kurucusu Saim Ağabey (Saim Turgut Aktansel), Aylık Ansiklopedi'nin 2.Cilt 15. sayısında özetle şöyle anlatmıştır:

"Vefa İdman Yurdu olarak resmen kurulmasına doğru müteşebbislerin bir araya gelişi ve ilk hareketler 1908 yılında Vefa'da başlamıştır. Bir yurt kurma teşebbüsü ve bu gaye etrafında çalışmalar okul içinde evvela bir sınıfın şubesinde doğmuş, sonra ikinci bir şubeye de geçmiş ve bir zaman sonra da bütün okula yayılmıştır.

Vefa Yurdu Nizamnamesi daha mükemmel bir şekilde 1910 yılında yapıldı. Yurdun ilk forması yollu yeşil-beyazdı, rozeti de aynı renklerde idi.

Vefa Lisesi Müdürü öğretmen ve öğrencileri tarafından himaye gören kulüp daha da güçlendi.

Vefa Spor Kulübü'nün halen görevde bulunan yönetimi ise kulübün geçmişi ve bugünü hakkında şu bilgileri vermiştir:

"Vefa Spor Kulübü 1908 tarihinde Vefa Lisesi Tarih öğretmenlerinden Saim Turgut Aktansel tarafından kurulmuştur. İlk zamanlar Kadırga'da kurulan kulüp sonra Vefa semtine taşınır. 1942-1943 sezonunda ise Vefa mezunu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından vefa semtinden alınarak şimdiki Vefa stadı içindeki binasına taşınmıştır.

Vefa stadının kulübümüze Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından intifa hakkı verilmiş olup ancak, stadın onarımı ve bakımının masraflarını yapmak zorlaşınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğü'ne verilmiş, bazı kısımları da Vefa Kulübü'nde kalmıştır.

Kulübümüz Türkiye'de kurulan ilk dört büyük kulüpten birisidir. Futbol branşında; birinci küme amatör genç, 14-16 yaş, 12-14 yaş, 10-12 yaş gruplanndaki müsabakalara katılmaktayız. Minik takımımız şampiyon olmuştur.

Basketbol branşında ikinci kümede büyükler ve gençlerde kız ve erkekler olarak katılıyoruz.

Vefa'ya Türkiye'de alt yapısı, sahası, soyunma odaları, malzemeci müdürü, masörü olan tek takım denilebilir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.01.2013 - Güncelleme: 08.12.2019 23:13 - Görüntülenme: 3669
  Beğen | 0  kişi beğendi