T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Abidin BAŞARSLAN - Müdür

1964 yılında Ordu´da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Ordu ve İstanbul´da,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı´nda ve daha sonra da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi´nde tamamladı.Antalya ve İstanbul´da değişik okullarda görev yaptı.1991 yılı Temmuz ayında müdür yardımcılığı görevine başladı.10 Ekim 2011 tarihinde zorunlu rotasyon uygulaması sonucu Vefa Lisesi´nde Müdür yardımcılığı görevine başladı. Katıldığı hizmet içi eğitim faaliyetlerinden bazıları şunlardır: İnternet uygulama kursu, Web sayfası hazırlama kursu , Toplam Kalite Yönetimi kursu , Stratejik planlama kursu , Ulusal ve uluslararası proje hazırlama kursu, İlk yardım-İlk müdahele semineri, Okul sağlığı semineri , Özel eğitim semineri , İ.Ö.Eğitim standartları semineri , Eğitim Yönetimi Kursu , Temel ABCD Eğitimi kursu , Sınıf Rehberlik Uygulamaları semineri,Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Eğitim Semineri vb. Filolog ve işletmeci ünvanlarına da sahip bulunmaktadır.Aynı zamanda OGYE,Değerler Eğitimi Projesi,tahakkuk memurluğu,okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlığı,okul çevre porojesi,sosyal etkinlikler yürütme kurulu ,okul sivil savunma amirliği,öğrenci meclisi çalışmaları,okul aile birliği çalışmaları,e-okul uygulamaları ve diğer çalışma alanlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptı.Bakanlığımızca proje okullar mevzuatı çerçevesinde 02.03.2016 tarihli Atama Kararnamesi ile Okul Müdürü olarak atandı.Müdürlük görevine 07.03.2016 tarihinde başladı.